Realizační tým MAP provedl v lednu dotazníkové šetření ve školách v regionu, jehož cílem bylo zjistit, zda mají školy dostatečné množství počítačů, které mohou v případě potřeby zapůjčit žákům.

Zareagovalo 14 z celkového počtu 22 našich škol. Odpověď jsme neobdrželi ze škol z Bořetic, Brumovic, Hustopečí – Nádražní, Krumvíře, Pouzdřan, Staroviček, Šakvic a Velkých Pavlovic.

Všech 14 škol uvedlo, že mají techniku, kterou mohli půjčit žákům.  Z toho jedna škola uvedla, že mají volnou techniku a jsou ochotni ji zapůjčit jiné škole.  Jedna škola projevila zájem o zapůjčení techniky z jiné školy, takže jsme obě školy kontaktovali s výzvou, aby si ředitelé vzájemně dohodli podmínky případného zapůjčení. Jednání již bylo zahájeno.

Všechny další školy uváděly, že mají techniku v takovém množství, aby pokryli potřeby svých žáků, nebo mají malé rezervy pro případnou výměnu nefunkčního počítače.  Popřípadě mají počítače pořízené ze šablon a zapůjčit je prozatím nemohou.

Děkujeme školám za spolupráci.

Naše šetření nebylo samoúčelné. Se zjištěnými informacemi budeme dále pracovat a v brzké době školy, které uvedly, že potřeby žáků pokryli jen s obtížemi, budeme kontaktovat s konkrétními návrhy pomoci.