I v tomto roce pokračuje projekt Naše Nástěnka. Školy v rámci mikroregionu Hustopečsko, ale také aktivity v rámci MAP IV. budou zveřejňovány na www.nasenastneka.cz