Zahájení školní docházky je mimořádnou událostí v životě dítěte a jeho rodiny. Je završením dosavadního vývoje a vstupem do nové životní etapy.

TÉMA ŠKOLNÍ ZRALOST A PŘIPRAVENOST JE STÁLE KTUÁLNÍ.

Vytvořili jsme pro vás informační letáky ke stažení, kde najdete přehledně zpracované otázky k zápisům či odkladům.

LETÁK – JE MOJE DÍTĚ ZRALÉ NA VSTUP DO ZŠ?

LETÁK – DODATEČNÝ ODKLAD, PŘEDČASNÝ NÁSTUP, INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Webinář pro rodiče – Školní zralost a připravenost

 

Datum: 7.4.2021 od 17:00 do 20:00

Lektor: Mgr. Jiřina Bednářová – speciální pedagog, metodik, školitel. Autor metodik pro pedagogy a rodiče v oblasti specifických poruch učení, pracovních listů a metodických materiálů pro děti předškolního a školního věku. Aktivní přednášková činnost, jako lektor působí v rámci akreditovaných programů PPP Brno, NÚV, DYS-centrum Praha, Edupraxe, Lužánky aj.

Anotace:  Jak pomoci dítěti dobře novou životní roli zvládnout tak, aby se škola stala místem radostného poznávání. Nedílnou součástí bude, jak podpořit úspěšné osvojování základních školních dovedností.

Důležité jsou základy předpokladů pro čtení, psaní, počítání. Budeme se zabývat podporou jejich rozvoje i zjištěním, zda dítě je na tyto školní dovednosti připraveno ve všech oblastech, kterými jsou:

  • grafomotorika, vizuomotorika
  • řeč
  • sluchové vnímání
  • zrakové vnímání
  • vnímání prostoru
  • vnímání času
  • základní matematické představy

 

Cílová skupina: Rodiče participujících škol na pracovních skupinách projektu MAP II Hustopečsko (Šitbořice, Uherčice, Kobylí, Bořetice, Velké Němčice, Morkůvky, Klobouky u Brna, Boleradice)

Účast:  26 osob

Zpětná vazba:

„Vše bylo fajn a pokračujte dále v takových seminářích :-)DĚKUJI“

„Děkuji, bylo to opravdu moc fajn. Mám už druhého předškoláka v řadě, dost mě mrzí, že opět nebude zápis, ale syn se moc těší, tak to bude určitě dobré :)“

„To že některé děti prostě neradi kreslí a není to žádná vada. Se synem řeším neustále problém kreslení, tak tohle mě celkem uklidnilo.“

„Problematika vysvětlena na konkrétních příkladech. Dobře popsaný rozvoj jednotlivých oblastí.“