MAP Hustopečsko se ve spolupráci s MAS Hustopečsko, z.s. získal dotaci MŠMT na pořádání letních kempů v průběhu prázdnin 2021.

Projektová žádost, kterou jsme podávali ve spolupráci s MAS Hustopečsko, byla ze strany MŠMT podpořena. A tak mohou rodiče ve 13 obcích využít pro své školou povinné děti některý z 27 pětidenních kempů. Každý kemp má svůj vlastní program, společné je využití úkolů z naší nové poznávací hry Putování s Mapíkem. Pobyty jsou pro děti zdarma, hrazeny jsou z dotace MŠMT č. 0256/12/KEMP/2021.

Děkujeme všem subjektům, které vyslyšely naši výzvu a do realizace kempů se zapojily.

Informace o termínech najdete v přiložené TABULCE.


O dotaci v hodnotě 1.215.000,00 Kč jsme se ucházeli v konkurenci spolků s celorepublikovou působností, jako je skaut, junák apod. a získat dotaci nebylo jednoduché.

Pořádání těchto akcí si klade za cíl snížit negativní dopady pandemie COVID 19 na děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku.

MAP Hustopečsko oslovil před přípravou žádosti všechny základní školy ve 20 obcích v území ORP Hustopeče, neziskové organizace a OSVČ, pracující dlouhodobě s dětmi a mládeží.

Závaznou přihlášku ke spolupráci podalo 14 subjektů (9 škol, 4 neziskové organizace a 1 OSVČ), takže ve 13 obcích mikroregionu bude uspořádáno 27 kempů v období od 1. 7. do 31. 8. 2021.

O co se budeme na letních kempech snažit?

a) Posílit sociální vztahy a vzájemnou spolupráci při společných tvořivých činnostech rukodělných, výtvarných, polytechnických, poznávacích, sportovních, a tak obnovit pracovní a studijní návyky dětí.

b) Propojovat formální a neformální vzdělávání, podpořit zájem o vzdělávání, a to realizací vybraných úkolů ze hry Putování s Mapíkem, při návštěvách muzeí, rozhleden, historických památek, naučných stezek, ekocentra ad.

c) Zařazením různorodých her a dalších pohybových aktivit podpořit návyky zdravého životního stylu.

d) Každému dítěti umožnit v průběhu kempu zažít pocit úspěchu, a tím podpořit jejich duševní pohodu a duševní zdraví.

Součástí bude Poznávací hra Putování s Mapíkem: 

TRASA: Za historií měst – Hustopeče, Velké Pavlovice, Klobouky u Brna

TRASA: Rozhlédni se z výšky:

a) Mandloňová rozhledna z Hustopečí a z Kurdějova

b) Vyhlídka U obrázku ze Staroviček a z Hustopečí

c) Rozhledna Kraví hora z Bořetic a z Němčiček

d) Rozhledna Slunečná z Velkých Pavlovic a z Bořetic

e) Stezka mezi vinohrady z Kobylí a z Vrbice

f) Rozhledna Nedánov z Boleradic a z Klobouků u Brna

TRASA: Technické a přírodní památky

a) Větrný mlýn Klobouky u Brna

b) Pouzdřanská step – Kolby – PR

c) Mandloňová naučná stezka, Hustopeče

d) Zázmoníky u Bořetic – PR – lesostepní stráně

e) PR Hrádek, Morkůvky

f) Naučná stezka Paseky, Boleradice

TRASA: Místní muzea a pamětní síně významných osobností – Muzeum Hustopeče, Muzeum Klobouky u Brna, Muzeum Kobylí, Památník Bratří Mrštíků Diváky, Muzeum generálporučíka Františka Peřiny Morkůvky, Křížová cesta U Svaté Křepice.

 

Tak ahoj v létě na Hustopečsku s Mapíkem!