GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

25. května 2018 vchází v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – takzvané GDPR.

Mikroregion Hustopečsko, v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008652) spravuje, jako příjemce dotace, osobní údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje je příjemce oprávněn zpracovávat výhradně v souvislosti s realizací projektu, zejména pak při přípravě monitorovacích zpráv.
Příjemce je oprávněn zpracovávat osobní údaje do 31. 12. 2033, tedy po dobu, po kterou je Evropská komise oprávněna provádět kontrolu OP VVV. Bez zbytečného odkladu po uplynutí této doby je příjemce povinen provést likvidaci těchto osobních údajů.

 

Správce osobních údajů

Dukelské nám. 2/2
Hustopeče 693 01
IČ: 70824134

Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.