Zveme pedagogické pracovníky na dubnové webináře: 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Lektor: Mgr. Lenka Bínová

Termín: 13. dubna v čase od 13:30 do 17:30

ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Lektor: Mgr. Jiřina Bednářová

Termín: 20. dubna v čase od 8:30 do 16:00