Dokumenty MAP III – archiv

Základní dokumenty MAP III

Jednací řád ŘV projektu MAP III

Statut ŘV projektu MAP III

Organizační struktura projektu MAP

Komunikační plán projektu MAP III

Lídři MAP III

Plán a harmonogram evaluace MAP III

RAP 2023

Vyhodnocení RAP 2023

Identifikace dotčené veřejnosti

Seznam zkratek a pojmů_MAP III

Zápis z jednání_setkání s aktéry 12.10.2023

Závěrečná evaluační zpráva

 

Řídící výbor – dokumenty MAP III

Aktualizované složení ŘV MAP III

Aktualizovaný seznam PS a jejich členů

Představení MAP III – 30.8.2022

Zápis_ŘV 30.8.2022

Strategický rámec 7.2 k 19.10.2022

Zápis_per rollam 19.10.2022

Hlasování_per rollam 19.10.2022

Zápis_hlasování per rollam_20.1.2023

Hlasování_per rollam_20.1.2023

Zápis_per rollam 29.3.2023

Hlasování_per rollam_29.3.2023

Zápis_ŘV 4.5.2023

Příloha_Informace o plnění MAP III – 4.5.2023

Zápis_hlasování per rollam_22.5.2023

Hlasování_per rollam_22.5.2023

Hlasování_per rollam_19.7.2023

Zápis_per rollam_19.7.2023

Informace k ukončení MAP III – 29.11.2023

Pozvánka na setkání ŘV_29.11.2023

Zápis_ŘV_29.11.2023

 

Dokumenty k aktualizaci analytické části MAP III

Existující strategické záměry a dokumenty._AKTUALIZACE2022

Agregovaný popis potřeb škol IV_2022

Závěrečná sebehodnotící zpráva MAP II

Stávající stav ČG,MG, DG a inkluzivity_ 2022

Průběžné vyhodnocení RAP 2022

Identifikace problémů ve vzdělávání na území ORP Hustopeče_final

SWOT_1_final

Identifikace problémů ve vzdělávání na území ORP Hustopeče

Swot analýza_revize

MAP_analytická část

 

Dokumenty k aktualizaci strategické části MAP III

Vize v oblasti vzdělávání na území ORP Hustopeče

Návrh priorit rozvoje vzdělávání na území ORP Hustopeče

Návrh cílů k jednotlivým prioritám rozvoje vzdělávání na území ORP Hustopeče

Přehled návrhů investic škol a jejich soulad se SR MAP k připomínkování

Návrh cílů květen 2023 s podpisem

Návrh priorit rozvoje vzdělávání na území ORP Hustopeče

Vize v oblasti vzdělávání na území ORP Hustopeče

Návrh cílů květen 2023 aktualizace

Strategický rámec MAP do roku 2025 na území SO ORP Hustopeče

SR_tabulková část ORP Hustopeče_květen 2023_mateřské školy_návaznost na cíle MAP

SR_tabulková část ORP Hustopeče_květen 2023_neformální skupiny_návaznost na cíle MAP

SR_tabulková část ORP Hustopeče_květen 2023_základní školy_návaznost na cíle MAP

Návrh neinvestičních aktivit k jednotlivým cílům SR MAP

Roční akční plán 2023

Roční akční plán 2024

Roční akční plán 2025

Hustopece_11_2023_soulad s cíli –  „k připomínkování“

STRATEGICKÝ RÁMEC_textová část_Hustopeče_listopad 2023 –  „k připomínkování“

SR_tabulková čásst ORP Hustopeče_listopad 2023_neformální skupiny_návaznost na cíle MAP

SR_tabulková část ORP Hustopeče_listopad 2023_základní školy_návaznost na cíle MAP

SR_tabulková část ORP Hustopeče_listopad 2023_mateřské školy_návaznost na cíle MAP

Řízení procesu MAP

Strategický rámec MAP do roku 2025

 

Setkání Realizačního týmu MAP III

1.zápis_RT_MAP III_23.6.2022

Zápis_jednání úzké RT_18. a 19.7.2022

Zápis_jednání úzké RT_2.8.2022

2.zápis_RT_MAP III_30.8.2022

Zápis_jednání úzké RT_15.9.2022

3.zápis_RT_MAP III_11.10.2022

4.zápis_RT_MAP III_8.11.2022

5.zápis_RT_MAP III_5.12.2022

6.zápis_RT_MAP III_10.1.2023

7.zápis_RT_MAP III_7.2.2023

8.zápis_RT_MAP III_2.3.2023

9.zápis_RT_MAP III_5.4.2023

Zápis_jednání úzké RT_27.4.2023

10.zápis_RT_MAP III_4.5.2023

Návrh cílů květen 2023 aktualizace

Zápis_jednání úzké RT_15.5.2023

11.zápis_RT_MAP III_5.6.2023

Zápis_jednání úzké RT_12.6.2023

12.zápis_RT_MAP III_28.6.2023

Zápis_jednání úzké RT_3.7.2023

Zápis_jednání úzké RT_11.7.2023

13.zápis_RT_MAP III_20.7.2023

Zápis_jednání úzké RT_1.8.2023

14.zápis_RT_MAP III_30.8.2023

15.zápis_RT_MAP III_4.10.2023

16.zápis_RT_MAP III_8.11.2023_+PSF

17.zápis_RT_MAP III_29.11.2023

 

Setkání PS Financování MAP III

Zápis z jednání – PSF 23.6.2022

Zápis z jednání – PSF 22.8.2022

Zápis z jednání – PSF 11.10.2022

Zápis z jednání – PSF 30.1.2023

Zápis z jednání – PSF 5.4.2023

Zápis z jednání – PSF 4.5.2023

Zápis společné jednání PS 20.6.2023_Final

16.zápis_RT_MAP III_8.11.2023_+PSF

Zápis společné jednání PS 22.11.2023

 

 

Setkání PS Rovné příležitosti MAP III

Zápis z jednání PS MG, ČG a RP 14.6.2022

Zápis společné jednání PS 15.9.2022

Zápis společné jednání PS 15.11.2022 final

Zápis společné jednání PS 31.1.2023

Příloha jednání PS 31.1.2023_Vyhodnocení dotazníků Plánování aktivit v MAP IV

Zápis společné jednání PS 26.4.2023

PŘÍLOHA JEDNÁNÍ 26.4.2023 CÍLE K PRIORITÁM rozšířené

Zápis společné jednání PS 4.5.2023

Zápis společné jednání PS 20.6.2023_Final

Zápis společné jednání PS 22.11.2023

 

Setkání PS Matematická gramotnost MAP III

Zápis z jednání PS MG, ČG a RP 14.6.2022

Zápis společné jednání PS 15.9.2022

Zápis společné jednání PS 15.11.2022 final

Zápis společné jednání PS 31.1.2023

Příloha jednání PS 31.1.2023_Vyhodnocení dotazníků Plánování aktivit v MAP IV

Zápis společné jednání PS 26.4.2023

PŘÍLOHA JEDNÁNÍ 26.4.2023 CÍLE K PRIORITÁM rozšířené

Zápis společné jednání PS 4.5.2023

Zápis společné jednání PS 20.6.2023_Final

Zápis rozšířené jednání PS 14.9.2023

Zápis společné jednání PS 22.11.2023

 

Setkání PS Čtenářská gramotnost MAP III

Zápis z jednání PS MG, ČG a RP 14.6.2022

Zápis společné jednání PS 15.9.2022

Zápis společné jednání PS 15.11.2022 final

Zápis společné jednání PS 31.1.2023

Příloha jednání PS 31.1.2023_Vyhodnocení dotazníků Plánování aktivit v MAP IV

Zápis společné jednání PS 26.4.2023

PŘÍLOHA JEDNÁNÍ 26.4.2023 CÍLE K PRIORITÁM rozšířené

Zápis společné jednání PS 4.5.2023

Zápis společné jednání PS 20.6.2023_Final

Zápis společné jednání PS 22.11.2023

 

Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.