V rámci projektu MAP II nyní probíhá sběr investičních záměrů pro přípravu aktualizace Strategického rámce MAP. Sběr investičních záměrů probíhá elektronickou formou v rámci půlročního cyklu aktualizací. Byli osloveni všichni zapojení aktéři v rámci řešeného území s žádostí o dodání aktualizovaného seznamu investičních záměrů za jejich instituci nebo organizaci.  Na základě požadavků pak proběhne aktualizace Strategického rámce, která bude předložena ke schválení Řídícímu výboru MAP II.

Vzhledem k potřebnému doložení souladu projektového záměru se SR MAP při čerpání dotačních podpor např. z IROP, PRV atd., je tak nabízena možnost aktualizace již zveřejněných investičních záměrů v poslední verzi a nebo přidání nových investičních záměrů.