„Pasování prvňáčků“

Naše škola se  letos poprvé zapojila do projektu Místního akčního plánu vzdělávání pro SO ORP Hustopeče  II do projektu Přiveďme rodiče za dětmi do škol.

  1. října v odpoledních hodinách proběhlo slavnostní Pasování prvňáčků. Byli přítomni všichni prvňáčci, jejich rodiče, některé babičky, patroni, paní ředitelka a paní učitelky. Celá akce probíhala podle plánu. Co však naplánovat nelze, jsou reakce dětí. Při ukázce vyučovací hodiny se děti projevily tak, jak fungují ve vyučování. Jsem za to velmi ráda, protože rodiče viděli svoje děti tak, jak je doma nevidí. Osvědčil se mi také výběr činností do ukázky vyučovací hodiny, které jsem použila jako inspiraci pro domácí procvičování. Většina rodičů s dětmi opravdu takto pracuje a dětem to velmi pomáhá.
    Patroni byli ohodnoceni za svou péči odměněni sladkostí a kšiltovkou. Pak přišla ta velká chvíle. Paní ředitelka přikládala meč na rameno každého prvňáčka, ti se při samotném pasování tvářili důležitě a vážně. Úsměvy se na jejich tvářích objevily při předání dárečků. Děti dostaly sportovní vak se svým jménem, omalovánku, pastelky i pamětní list.
    V další části děti plnily úkol společně se svými rodiči. Já, jako třídní učitelka, jsem postupně se všemi rodiči konzultovala prospěch i chování jejich dítěte ve škole. Také jsem pozorováním i v rozhovoru s rodiči lépe poznala vztahy v jednotlivých rodinách.
    Občerstvení, které připravily děti v ŠD, přišlo na závěr velmi vhod. Atmosféra byla příjemná, uvolněná, protože prostředí naší školy je téměř domácké a rodinné. Všichni se známe, denně se potkáváme a spolupráce s rodiči je postavena na vzájemné důvěře.S průběhem i s výsledky celé akce jsem byla spokojena. Pro mne je velmi přínosná komunikace s rodiči i to, že rodiče vědí, jak s dětmi doma pracovat.

 

Mgr. Petra Čejková třídní 1. ročníku ZŠ Vrbice