„Dobrý skutek zvládne každý“

Křepická základní škola už nejednou spolupracovala s místní skautskou organizací. Tentokrát společně uskutečnili akci s názvem „Dobrý skutek zvládne každý“. Společným pojítkem a cílem obou bylo a je, vést děti ke konání dobrých skutků a dělat tak něco nezištně pro druhé.

Dne 28. 11. 2019 během dopoledne nejprve žáci jednotlivých tříd navštívili skautskou klubovnu, kde je skauti krátce seznámili se svou činností a nechali vyzkoušet aktivity dokazující důležitost vzájemné spolupráce. Děti se mimo jiné dozvěděly, že úplným základem skautské výchovy je snaha dělat alespoň jeden dobrý skutek denně.

Protože o dobrých skutcích je lépe nemluvit, ale uskutečnit je, byli děti spolu s rodiči pozváni v ten samý den na tvořivé dílničky do prostor školy. Pod vedením skautských vedoucích i učitelek tvořili vánočně laděné výrobky: voskové svíce, korálkové ozdoby, obrázky z přírodnin, svícny, perníkové stromečky, krmítka, voňavá mýdla nebo šumivé koule do koupele. Všechny výrobky se poté prodávaly na tradičním vánočním jarmarku o druhé neděli adventní – 8. 12. 2019. Zájem byl veliký. Prodalo se úplně vše. Možná právě proto, že tvorbou i koupí, přispěli na dobrou věc. Za utržené peníze se nakoupí potřebné pomůcky pro oddělení ošetřovatelské péče v Nemocnici Hustopeče, kde často leží i naši křepičtí občané.

Tento projekt se všem moc líbil, projasnil naše všední dny a dokázal, že ochota spojit síly a udělat něco pro druhé, aniž bychom za to něco očekávali, není zbytečná. Škola i skauti se těší na další společné akce.