„Přiveďme rodiče do škol“

Adventní doba je dobou rozjímání a pohody, ale také doba přemýšlení, čím udělat sobě nebo i druhému člověku radost. Dárek nebo dekorace vytvořená vlastním uměním i neuměním vždycky potěší, protože  má hlavně srdeční hodnotu. 

V rámci projektu „Místní akční plán na území ORP Hustopeče“ jsme se rozhodli využít poskytnutí dotace na uspořádání vánočních dílniček, ve kterých jsme si právě mohli takovéto předměty vyrobit. Ale toto tvoření nebylo jediným cílem celé akce. Chtěli jsme zúčastněným rodičům a všem dospělým ukázat  všechny prostory naší školy, seznámit je s učebnicemi, které používáme a předvést různé didaktické pomůcky, které k výuce využíváme, jako jsou například anatomické modely, výukové koberce, mikroskopy, interaktivní tabule, mapy, projektory…apod. Přáli jsme si především s prostředím seznámit nastávající prvňáčky a jejich rodiče, kteří ještě školu vůbec neznali.

Ve středu 11. prosince tak škola zavoněla chvojím, perníky, punčem a kávou- Stala se tvůrčím prostředím, ve kterém pod rukama dětí a rodičů vznikaly na stanovištích rozmístěných v prostorách ŠJ a ve všech učebnách ZŠ vánoční stromečky z motaného novinového papíru i z lékařských špachtlí potažených notovým papírem. Dále jsme tvořili anděly z tvrdého kartonu a anděly ze šišek. Nechyběl ani přírodní svícen v květináči, kde jsme použili hlavně přírodní materiál, ale zkusili jsme i svícen – sněhuláka s elektrickou svíčkou. Samozřejmě jsme se k tvoření museli i posilnit, a tak jsme si pochutnávali na vánočce, vánočním cukrovím, pernících a zapíjeli vánočním punčem.

Díky dotaci jsme mohli nakoupit všechen potřebný materiál k výrobě a pořídit občerstvení, které podtrhovalo předvánoční atmosféru.

Děti se seznámily se svými budoucími třídami a některými spolužáky, rodiče se vším, co škola nabízí, ale hlavně jsme se všichni příjemně bavili. 

Mgr. Walterová Dana