Přinášíme vám první zpravodaj. Na Hustopečsku odstartoval projekt, tzv. MAP II, jehož záměrem je prostřednictvím společných aktivit v území zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských , základních a základních uměleckých škol. Celý zpravodaj viz níže: