Nový RVP ZV zavádí vzdělávací oblast Informatika a rozvoj digitální gramotnosti žáků a zařazuje ji na úroveň klíčové kompetence s časovou dotací 6 vyučovacích hodin.

Školy musejí upravit svoje ŠVP a mohou podle nich začít vyučovat již 1. 9. 2021, ale nejpozději od 1. 9. 2023 na 1. stupni a od 1. 9. 2024 na 2. stupni.

Co se mění v RVP ZV, zdůvodnění těchto změn, jak realizovat změnu ve škole, kde hledat pomoc a nejčastější dotazy – těmto otázkám a celé problematice se souhrnně věnuje nově zřízená webová stránka: https://revize.edu.cz

Nové stránky nabízejí učitelům jasný přehled toho, co se mění, co je v RVP nového a jak se to dotkne jejich výuky. Na webu najdou také řadu inspirativních příkladů, videí a postupů, které jim pomohou v úvahách, jak rozvíjet svoji výuku. Důležitou součástí jsou též odkazy na učebnice, metodiky a další podpůrné materiály.
Postupně přibydou stránky pro jednotlivé konkrétní obory, které využijí učitelé jednotlivých předmětů. Web bude nabízet i vhodné a dostupné webináře a semináře k dané problematice.