Portál vznikl pro letošní 25. ročník Festivalu vzdělávání, veletrh středních škol Jihomoravského kraje, pořádaný 22. a 23. 11. 2019 pod záštitou JMK na BVV. Webové stránky Vyberskoly.cz poskytují veškeré informace související s přechodem žáka ze základní na střední školu  a obecně s celým Festivalem vzdělávání.

  • Pro žáky a rodiče  –  web přináší přehledně strukturované informace praktického charakteru, které jsou spojeny s otázkami přechodu ze základní školy na střední (vyplňování přihlášek, informace o JPZ, problematika zápisového lístku apod.) Kromě toho zde naleznete i databázi všech středních škol JMK korespondující s tištěným katalogem škol, který bude na Festivalu k dispozici.
  • Pro pracovníky škol – mohou praktické informace posloužit zejména  výchovným a kariérovým poradcům i dalším pedagogickým pracovníkům.