Z malotřídky do velké školy 2018

Zahájení příjmu žádostí: 17.10.2018 od 8 hodin
Ukončení příjmu žádostí: 31.10.2018 do 12 hodin – DOBA PRODLOUŽENA do 15.11.2018 do 12 hodin 

Od školního roku 2018/19 vyhlašujeme podporu úplným základním školám, které přijímají děti z neúplných základních škol v regionu v pořádání různých akcí s cílem usnadnit přechod žáků z 5. Tříd malotřídních škol na 2. Stupeň „velkých“ škol. Cílem je, aby žáci a jejich rodiče získali povědomí o tom, co úplné základní školy v jejich okolí nabízejí a současně se připravili na úskalí, které v sobě tento přechod skrývá. Více informací naleznete v příloze „Text výzvy“.

 

Dokumenty ke stažení

Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.