Z malé do velké školy

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Zahájení příjmu žádostí: 23.9.2019 od 8 hodin
Ukončení příjmu žádostí: 7.10.2019 do 12 hodin

Ve školním roce 2019/20 vyhlašujeme rozšířenou výzvu pro základní školy (2018/19 – Z malotřídní do velké školy). Jejím cílem je podpořit přechod dětí z mateřské do základní školy a přechod žáků z 5. tříd malotřídních škol na 2. stupeň „velkých“ škol. Cílem je, aby žáci a jejich rodiče získali povědomí o tom, co děti při zahájení povinné školní docházky v základní škole čeká a co úplné základní školy v jejich okolí nabízejí žákům 5. tříd. A současně se připravili na úskalí, které v sobě tento přechod skrývá.

 

Dokumenty ke stažení

Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.