Podpora aktivit spolupráce 2018

Zahájení příjmu žádostí: 17.10.2018 od 8 hodin
Ukončení příjmu žádostí: 31.10.2018 do 12 hodin – DOBA PRODLOUŽENA do 15.11.2018 do 12 hodin 

Od školního roku 2018/19 vyhlašujeme podporu školám v pořádání různých aktivit tematicky zaměřených na spolupráci, jejichž cílem je propojit formální a neformální vzdělávání. Více informací naleznete v příloze „Text výzvy“.

 

Dokumenty ke stažení

Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.