Podpora aktivit spolupráce

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Zahájení příjmu žádostí: 23.9.2019 od 8 hodin
Ukončení příjmu žádostí: 7.10.2019 do 12 hodin

Ve školním roce 2019/20 vyhlašujeme podporu školám v pořádání různých aktivit tematicky zaměřených na spolupráci, jejichž cílem je propojit formální a neformální vzdělávání. Více informací naleznete v příloze „Výzva“.

 

Dokumenty ke stažení

Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.