Výzvy

„Z malé do velké školy. Projektové výzvy 2019/2020 (Z malé do velké školy, Podpora aktivit spolupráce, Přiveďme rodiče za dětmi do škol) – kdo musel akce odložit s ohledem na COVID-19, může realizovat v náhradním termín.

 

Schválené žádosti 2020/2021

 

V září 2020 budou výzvy opět vypsány.

 

Školní rok 2020/21

 

REALIZOVANÉ VÝZVY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.