VELETRH ZÁJMOVÝCH AKTIVIT

Který si klade za cíl zvýšit zájem dětí a jejich rodičů o zájmové činnosti na našem území.

PŘIHLÁSIT SE MŮŽE KDOKOLIV, KDO SE VĚNUJE VOLNÉMU ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HUSTOPEČSKA

 • Akce se uskuteční:
 • září 2020 v Hustopečích (CVČ Pavučina)
 • září 2020 v Kloboukách u Brna (Sokolovna)
 • Návštěvníci z řad veřejnosti budou procházet připraveným areálem a plnit úkoly na stanovištích s cílem představit činnost každého uskupení.
 • Každá skupina bude mít připravené zázemí pro prezentaci své činnosti.
 • Součástí je publicita napříč všemi obcemi na území Mikroregionu Hustopečsko.
 • ! Podmínkou je celodenní účast alespoň dvou zástupců za danou !

PŘIHLÁŠKY POSÍLEJTE NA ADRESU PUDILOVA@MAPHUSTOPECSKO.CZ NEJPOZDĚJI DO 30. ČERVNA

Do přihlášky uveďte:

 • Název organizace, spolku, neformálního uskupení
 • Krátký popis činnosti
 • Místo vašeho působení
 • S jakou činností byste se chtěli na veletrhu prezentovat
 • V čem bude spočívat váš úkol pro veřejnost (děti, rodiče)
 • Počet osob, kteří se akce zúčastní
 • Místo, kde se budete účastnit: Hustopeče či Klobouky (možná účast na obou místech)

Kontaktní osoba: Mgr. Dominika Pudilová, +420 724 520 122

Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.