VELETRH ZÁJMOVÝCH AKTIVIT

Nenapadá vás, co dělat po vyučování? Zveme vás na pestrou přehlídku volnočasových aktivit. Pro děti všech věkových kategorií jsou určeny sportovní, vzdělávací, turistické, tvořivé a jiné zájmové činnosti.

 

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Dominika Pudilová, 724 520 122, pudilova@maphustopecsko.cz

Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.