VELETRH ZÁJMOVÝCH AKTIVIT

Příležitost poznat, vyzkoušet si a přihlásit se na volnočasové aktivity mohly v září 2020 zakusit děti, které navštívily Den plný aktivit pro děti v Hustopečích (10. září 2020) a Kloboukách u Brna (17. září 2020).
Akce byla velmi úspěšná s hojnou účastí jak škol, tak veřejnosti.

Více informací v reportáži zde https://www.hustopece.cz/2020/09/nabidka-krouzku-v-mikroregionu-je-bohata

Kontaktní osoba:

Mgr. Dominika Pudilová, 724 520 122, pudilova@maphustopecsko.cz

Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.