Jedná se o veletrh pro žáky osmých a devátých tříd. Akci pořádá Mikroregion Hustopečsko (sdružení obcí v regionu) a cílem je zvýšit povědomí žáků o podnikatelských aktivitách na našem území. Chceme studentům před nástupem na střední školu představit možnosti budoucího zaměstnání a motivovat je tak při výběru dalšího stupně vzdělávání.

Akce se bude konat 17. září mezi 8 a 14 hodinou v areálu AGROTEC Hustopeče. 

V tuto chvíli účast potvrdily společnosti jako MOSS, Agrotec, Westfalia, Frauenthal, aj.

Akce je určena pro Základní školy na území Mikroregionu Hustopečska.

Výzva pro společnosti a podnikatele