NIDV Brno nabízí prezenční nebo e-learningové vzdělávání na toto velmi aktuální téma. Bližší informace najdete zde: https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/1260-strategicke-rizeni-a-planovani-ve-skolach?search=&filter_finished=0&filter_state[0]=22&filter_type[0]=182&program_code

Vzdělávací program je určen ředitelům základních, mateřských, středních a vyšších odborných škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, střednímu managementu: vedoucím metodických kabinetů, vedoucím odloučených pracovišť . Účastníci se seznámí  s postupy a metodami využitelnými při tvorbě a implementaci strategického plánu rozvoje školy, možnostmi změny kultury školy a pedagogického vedení i přípravou a realizací změn. Osvojí si  komplexní  přístup k evaluaci. Vzdělávací program je složen  z 8 seminářů, které jsou seřazeny s ohledem na postup při zpracovávání strategického plánu rozvoje školy.