Rádi bychom vám za MAP předali kontakt na paní Mgr. Renatu Bláhovou, která se věnuje aktivitám v projektu SYPO, díky čemuž školy mohou čerpat různé informace a sdílet dobrou praxi.

Kontakt na paní Mgr. Renatu Bláhovou: 

re.bla@seznam.cz

– tel.: 724137752

Zde její slova ohledně projektu SYPO a současné situace na školách: 

“ Určitě mohu aktivity projektu SYPO jen doporučit – mimo webu www.projektsypo.cz a youtube kanálu https://www.youtube.com/channel/UCrioZ6EoeS0VEmxOljTE3QQ, kde také naleznete odkaz na již proběhlé webináře, je možné si najít ve své oblasti zástupce. Prostřednictvím jeho se mohou pedagogové dozvídat o novinkách, workshopech, zajímavostech z oblasti M, ICT, ČJ, a nyní také z oblasti přírodovědecké a 1. stupeň. V každé oblasti je zástupce – na Břeclavsku jsem prozatím já. Zastupuji primárně ČJ, ale jsem ve spojení s krajskou metodičkou Ing. Vajen, která spravuje všechny oblasti Jihomoravského kraje a předměty.  Pokud by chtěl někdo z pedagogů dostávat informace z projektu SYPO, můžete jim dát můj mail či telefonní číslo. Tímto způsobem mám vytvořený tým pedagogů, jimž zasílám další možnosti vzdělávání, případně řeším jejich pedagogické dotazy a požadavky.

Pro lepší představu – v listopadu se např. konal online workshop Formativní hodnocení v praxi, Specifika výuky češtiny u žáků s odlišným mateřským jazykem, Interaktivní digitální nástroje ve výuce ČJL. Nedávno nás také oslovila základní škola s tím, že by jeden z workshopů chtěla pro celou sborovnu. I toto je možné, tento workshop je zdarma.
Dále projekt SYPO zajišťuje bezplatnou podporu pro školy v oblasti ICT. Jinými slovy – pokud školy, nebo pedagog v oblasti požaduje nějakou podporu, obrátí se na zástupce oblasti, který to řeší s krajským metodikem. To je smysl – propojenost a rychlé řešení.“
Za realizační tým RT MAP,
Dominika Pudilová