Spolek pro muzeum Krumvíř - Muzejní exponáty ožívají

Muzejní exponáty ožívají

Projekt seznámil děti a jejich rodiče s vybranými muzejními exponáty a na skutečném příběhu vysvětlil jejich vznik, účel popř. způsob používání.

Projekt navázal na dva úspěšné ročníky „přímuzejních“ táborů a několik workshopů, pořádaných s pedagogy ZŠ v Kloboukách u Brna, kde se děti právě na základě pověstí a skutečných příhod učily starým řemeslům a dovednostem (pletení košíků, výroba keramiky, výroba nepálených cihel, oblékání kroje, malování ornamentů, apod.) Organizátoři ze Spolku a dobrovolní lektoři si kladli za cíl poutavým způsobem seznámit děti i rodiče nejenom s některými muzejními exponáty, ale i s historií obce a regionu. Pro tvůrce programu byla důležitá spolupráce rodič – dítě , zvláště u mladších ročníků. Dvouhodinové lekce byly koncipovány tak, aby podaly komplexní obrázek o době, kdy exponát vznikl popř. se pouze využíval. Výstupem každé lekce byl list do muzejních omalovánek. Tyto omalovánky jsou především pracovním listem s příběhem, vlastní omalovánkou, ale i kvízem, hádankou, písničkou, říkankou, apod. Počet pracovních listů – omalovánek – bylo vytvořeno šest:

  • Mařka a její bylinky,
  • Boty strýca Šefčíka
  • O dráteníkovi a malárečce
  • Budú hody
  • Štefka s nošů
  • Modlitební knížka strýva HanákaVzhledem k velkému zájmu okolních škol se prozatím uskutečnily pouze tři lekce, které budou pokračovat v jarních termínech 2018. Plánovaný časový harmonogram se díky tomuto zájmu prodloužil do měsíce prosince.Z tohoto důvodu bylo nutné zakoupit i plynové topidlo do prostoru konání výtvarných dílen.
  • Mgr. Věra Colledani