Všechny zazněly na posledním jednání Řídícího výboru, kde byla mimo jiné schválena Průběžná sebehodnotící zpráva a aktualizace Plánu zasedání ŘV.

Řídící výbor 14.11.2019