Kvůli mimořádné situaci a možnému prodloužení realizace projektů z II. vlny šablon může dojít k částečné souběžné realizaci projektů ze Šablon II a III. Ta je možná za podmínky, že nebudou v projektech souběžně realizovány stejné aktivity. Nejzazší termín pro podání žádosti na Šablony III je 29. červen 2021 do 14:00 hod.