Přiveďme rodiče za dětmi do škol 2018/2019

Zahájení příjmu žádostí: 17.10.2018 od 8 hodin
Ukončení příjmu žádostí: UKONČENO 

Od školního roku 2018/19 vyhlašujeme podporu školám v pořádání různých tematicky zaměřených akcí, jejichž cílem je vtažení rodičů do života školy nenásilnou a přirozenou cestou. Více informací naleznete v příloze „Text výzvy“.

 

Dokumenty ke stažení

Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.