Ve středu 4.12.2019 se v Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích uskutečnil další ze vzdělávacích
workshopů pro pedagogy mateřských škol.
Zúčastnilo se 15 pedagogů ze 12 MŠ v regionu. Jeho cílem bylo propagovat opětovné zařazení
každodenních pohybových aktivit do MŠ. Lektorka MUDr. Chlupová hovořila o nedostatku pestrých
pohybových aktivit dětí a o dopadu na jejich psychomotorický vývoj. Názorně prezentovala dosavadní
výstupy i některá praktická cvičení. Lektorka Mgr. Zinnburgová hovořila o nabídce vzdělávacích
workshopů pro pedagogy MŠ a o konkrétních aktivitách projektu směrem k rodičům a dětem.
V průběhu navazující diskuze hovořily účastnice o svých zkušenostech s pravidelným cvičením
z dřívější doby, o aktuálních problémech komunikace s rodiči, o nedostatku pohybových aktivit dětí a
zamýšlely se nad tím, jak cvičení zařadit do každodenního programu své MŠ. Do týdne budou zájemci
o zapojení do projektu kontaktovat Mgr. Zinnburgovou.
Účastnice vyplnily krátký dotazník spokojenosti. Organizaci akce i lektorky hodnotily jako výborné.
Pozitivně hodnotily zejména osobní nasazení MUDr. Chlupové a to, že hovořila z vlastních zkušeností,
upřímně, uváděla konkrétní příklady a bylo vidět, že má o problematiku enormní zájem. Většina
účastnic uvedla, že uvažuje o uplatnění získaných informací ve své MŠ. Dosažení stanoveného cíle, a
to rozšíření projektu do MŠ s cílem podpořit psychomotorický vývoj, rozvoj kreativity, zlepšení
kondice a koordinace u dětí můžeme hodnotit jako reálné.
V Prušánkách 4. 12. 2019
PaedDr. Michaela Hradilová