ZRUŠENO – PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A STIMULACE DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO A MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

S ohledem na COVID-19 proběhnou semináře na jaře 2021 a to buď prezenčně nebo jako online webinář.

Mikroregion Hustopečsko si Vás dovoluje pozvat k účasti na vzdělávacím kurzu, který poskytne základní východiska pro posouzení aktuálních schopností a dovedností dítěte ve všech potřebných oblastech, poskytne návazné informace o vývojových souvislostech a principu stimulace funkcí u dítěte ve věku od 3 do 7 let.

Kurz proběhne ve 3 termínech a je na sebe navazující.

Počet míst je omezen. Pro každý stupeň (MŠ, ZŠ) jsou rezervována dvě místa.

Kurz vede Mgr. Jiřina Bednářová, speciální pedagog a autor řady metodických a didaktických materiálů pro práci s předškoláky.

Termíny: 12,13,14. října; 9,10,11. listopadu; 7,8,9. prosince.

Čas: 8:30-16:00

 

 

 

 

Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.