PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A STIMULACE DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO A MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

Mikroregion Hustopečsko si Vás dovoluje pozvat k účasti na vzdělávacím kurzu, který poskytne základní východiska pro posouzení aktuálních schopností a dovedností dítěte ve všech potřebných oblastech, poskytne návazné informace o vývojových souvislostech a principu stimulace funkcí u dítěte ve věku od 3 do 7 let.

Kurz proběhne ve 3 termínech a je na sebe navazující.

Počet míst je omezen. Pro každý stupeň (MŠ, ZŠ) jsou rezervována dvě místa.

Kurz vede Mgr. Jiřina Bednářová, speciální pedagog a autor řady metodických a didaktických materiálů pro práci s předškoláky.

 

KURZ č. 2 PRO OBLAST HUSTOPEČSKO – 14. ŘÍJNA, 8:30 – 16:00

(Horní Bojanovice, Hustopeče, Popice, Pouzdřany, Starovičky, Strachotín, Šakvice)

Pozvánka_Hustopečsko

Pozvánka_Kloboucko

 

KURZ č.2 PRO OBLAST VELKOPAVLOVICKO – 11. ZÁŘÍ, 8:30 – 17:00

(Bořetice, Brumovice, Kobylí, Němčičky, Velké Pavlovice, Vrbice)

Pozvánka_Velkopavlovicko

 

KURZ č.1 PRO OBLAST VELKONĚMČICKO – 30. ZÁŘÍ, 8:30 – 17:00

(Křepice, Nikolčice, Starovice, Šitbořice, Uherčice, Velké Němčice)

Pozvánka_Velkoněmčicko

 

Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.