PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A STIMULACE DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO A MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

Mikroregion Hustopečsko si Vás dovoluje pozvat k účasti na vzdělávacím kurzu, který poskytne základní východiska pro posouzení aktuálních schopností a dovedností dítěte ve všech potřebných oblastech, poskytne návazné informace o vývojových souvislostech a principu stimulace funkcí u dítěte ve věku od 3 do 7 let.

Kurz proběhne ve 3 termínech a je na sebe navazující.

Počet míst je omezen. Pro každý stupeň (MŠ, ZŠ) jsou rezervována dvě místa.

Kurz vede Mgr. Jiřina Bednářová, speciální pedagog a autor řady metodických a didaktických materiálů pro práci s předškoláky.

 

Na podzim 2020 nás čeká pokračování vzdělávacích seminářů. Termíny a místo konání budou brzy oznámeny.

 

Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.