Zveme vás na online webinář s Mgr. Lenkou Bínovou (speciální pedagog) s názvem „Kritéria školní zralosti, aneb připravený předškolák“. 

Akce je určena pro pedagogické pracovníky, se zájmem o otázky týkající se připravenosti předškoláků na vstup do ZŠ.

V případě zájmu zašlete následující údaje na adresu bauerova@maphustopecsko.cz:

 • jméno a příjmení
 • název školy nebo jiného zařízení
 • emailovou adresu

Pokud máte zájem o webináře pro pedagogy na toto téma, navštivte stránku klokanovykurzy.luzanky.cz

WEBINÁŘ JE ZDARMA

Kdy: pondělí 8. února 2020 od 13:30 do 17:30

Kde: https://meet.google.com/aea-yvvh-ijt

 

Vzdělávací cíl:

Cílem webináře je podat účastníkům informace o tom, jak by měl vypadat školsky zralý předškolák, jeho systematická příprava a vedení v rámci MŠ. Organizace práce, metodika, pomůcky. Dále bude s účastníky probrána otázka možného odkladu školní docházky i možného dodatečného odkladu. Účastníci budou dále seznámeni s riziky spojenými s předčasným nástupem do ZŠ.

 

Obsah výuky – podrobný přehled témat:

 • Legislativa: školský zákon 561/2004 Sb
 • Přípravné třídy
 • OŠD
 • Domácí – individuální vzdělávání
 • Dodatečný OŠD
 • Předčasný nástup do ZŠ
 • Otázka psychologické charakteristiky školní zralosti
 • Dílčí charakteristiky školní zralosti – mentální, fyzická, psychická a sociální.
 • Spolupráce ZŠ s MŠ – propojenost, znalost klíčových kompetencí
 • Rizika spojená s předčasným nástupem
 • Vhodnost odkladu školní docházky, v případech, kdy je indikován.
 • Komunikace učitel-rodič u zápisů – informovat rodiče, na jakých dovednostech dítěte je před vstupem do školy ještě nutné zapracovat, v jakých oblastech již dítě splňuje vývojové ukazatele před vstupem do ZŠ.
 • Profil školsky zralého dítěte.
 • Kasuistiky