OBRAZY – ODRAZY KŘÍDEL

ZÁZNAM Z VERNISÁŽE

Vernisáž

Výstava dětských výtvarných prací k environmentálnímu
a výtvarnému projektu, jehož výsledkem bylo zapojení
dětí inspirované projektem a fotografiemi na dané téma.

pátek 22.4.2022
Sokolovna Velké Pavlovice
v 17.00 hodin.

Vernisáž zahájí děti z MŠ Velké Pavlovice vystoupením
kroužku Tančíme moderně i country.

Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.