Do knihovny nejen pro knihu

Knihovna se dlouhodobě snaží o přiblížení a představení dětských knih a tvůrců knih dětem a podporuje dětské čtenářství.

Celá akce začala 19. září 2017 setkáním s ilustrátorem Adolfem Dudkem, kdy se s ním děti setkaly v knihovně. Na tuto akci za námi přijely děti z Němčiček. Program se nesl v duchu cestovatelského kreslení, kdy si i samotné děti mohli vyzkoušet práci ilustrátora a hlavně se dozvěděly, co taková práce obnáší. Kreslilo se, smálo se a během chvilky obletěly děti celý svět. Program byl uzpůsoben osazenstvu a tak byl rozdělen na dva samostatné programy.

O dva měsíce později jsme se sešli ve větších prostorách než je knihovna a to v KD Vrbice. Pro děti bylo připraveno 20. 11. 2017 představení z repertoáru uskupení, které je známé pod názvem LiStOVáNí. Na Vrbici přijel Lukáš Hejlík a Alan Novotný, kteří nám předvedli divadelní představení s knihou v ruce. Neobvyklé scénické čtení děti zaujalo a moc se jim líbilo. Pro malé posluchače bylo připraveno představení s názvem KVAK A ŽBLUŇK podle knihy od Arnolda Lobela. Starší děti se zasmály u DOBRODRUŽSTVÍ STRÝČKA LUDVÍKA. Obě představení měla u dětí obrovský úspěch.

Projektu se zúčastnilo skoro 300 dětí z okolních škol a školek. Díky získané dotaci v rámci projektu “Místní akční plán na území ORP Hustopeče” mohli děti zase o trošku víc přilnout ke čtenářství, mohli se poznat s vrstevníky z Kobylí, Bořetic a Němčiček, ale hlavně se mohli společně zasmát a pobavit u připravených dopoledních programů.

Bc. Klára Beranová, Centrum volného času Vrbice