Dětské folklórní vystoupení v Šitbořicích

Dětské folklórní vystoupení v Šitbořicích na Martinských hodech 11.listopadu 2017

V lednu roku 2017 vznikl v Šitbořicích folklórní zájmový kroužek pro děti od 3 do 10 let – Šitbořáček. Organizace se ujali dva místní občané, kteří mají dlouholeté zkušenosti s vedením dětského folklórního souboru v Brně. Již od počátku se kroužek těšil velkému zájmu dětí i rodičů. V současnosti kroužek navštěvuje přibližně 60 dětí, kteří jsou rozděleni do dvou věkových kategorií.

Kroužek vede děti nejen k tanci a zpěvu, ale zároveň mezi nimi šíří tradice a kulturní zvyklosti.

Výzvu na podporu spolupráce v regionu vedoucí využili na další podporu této činnosti a to zejména na materiálové vybavení folklórního souboru a také na občerstvení pro děti a na propagaci celé akce. Bez této dotace by nebylo možné soubor takto vybavit.

Pro obě kategorie se nechaly našít kroje, děti nacvičily pásma na vystoupení a ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči a stárky r. 1999 vystoupily na Martinských hodech, které se pořádaly 11.listopadu 2017 ve 20.30 hodin.

Vystoupení se velmi zadařilo. Děti tančily v doprovodu cimbálové muziky, představily pásma, jak si hrávaly dříve děti na vesnici a v závěru vystoupení si zazpívaly i se stárky a zapojily hodové hosty do společné veselice.

Duch tradice a kulturní pospolitosti jednoznačně propojil jak dětskou tak dospěláckou složku.

Děti i vedoucí ze Šitbořáčku se těší na další společná vystoupení, která budou po této události jistě následovat.

vedoucí souboru Šitbořáček
Zuzana Baranová
Radko Pudil