Problematika ohledně COVID-19 a následný nouzový stav zasáhla i činnost MAP a měla dopad na plánované aktivity.
V tomto zpravodaji vám přinášíme souhrnné informace o tom, co se chystá.

Termíny akcí – co bylo zrušeno a budou náhradní termíny?

  • Projektové výzvy 2019/2020 (Z malé do velké školy, Podpora aktivit spolupráce, Přiveďme rodiče za dětmi do škol) – kdo musel akce odložit, může realizovat v náhradním termínu
  • Z Bílých Karpat na Pálavu – realizace od září do listopadu 2020
  • Výměna zkušeností mezi řediteli ZŠ – přesunuto na 16. – 17. října (Ekocentrum Velké Pavlovice)
  • Veletrh firem – odloženo na rok 2021
  • PUB QUIZ pro 2. stupeň ZŠ – odloženo na podzim 2020
  • Trendy v rozvoji a podpoře předškoláka a školáka se zaměřením na přípravu na čtení a psaní – náhradní termín zatím neurčen
  • Celodenní doplňující seminář pro pedagogy ZŠ (návaznost na kurz J. Bednářové) – náhradní termín zatím neurčen

 

Workshop pro ředitele ZŠ

Ředitele základních škol pozveme na dvoudenní workshop, který se uskuteční 16. a 17. října 2020 v Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích.
V pátek odpoledne nabídneme akreditovaný vzdělávací seminář zaměřený na strategické řízení – lektorka Ing. Renata Skýpalová Ph.D., na který naváže tematická beseda u kulatého stolu „Jak strategicky řídit školu“.
V sobotu dopoledne seminář Rizika virtuální komunikace – školitel Slavoj Raszka je lektorem celorepublikového projektu E-Bezpečí, účastníci obdrží osvědčení. Představa o problematice je vytvářena na základě modelových situací i skutečných kauz.
Veškeré náklady akce jsou hrazeny z projektu, pozvánky s podrobnými informacemi budou ředitelům rozesílány v průběhu měsíce června.

Knihy pro děti 

Chcete podpořit správný vývoj dítěte vhodnou literaturou? Vytvořili jsme pro Vás seznam podle věkových kategorií. Tak se pusťte do čtení!

Seznam knih byl vytvořen ve spolupráci se zaměstnankyněmi Městské knihovny Velké Pavlovice.

Více informací zde:http://knizky-maphustopecsko.cz/

Jak rozvíjet řeč dítěte

Mnozí rodiče si myslí, že řeč sama „naskočí“, že není třeba dělat nic navíc. Možná ano, ale co když ne.

NĚKOLIK RAD, JAK PODPOROVAT ŘEČOVÝ VÝVOJ DÍTĚTE V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH: http://rozvojditete-maphustopecsko.cz/0-3/

Veletrh zájmových sdružení na území Hustopečska

Ve dnech 10. a 17. září plánujeme uskutečnit akci pro děti a rodiče s cílem prezentovat zájmovou činnost v našem okolí. 

10. září – HUSTOPEČE
17. září – KLOBOUKY U BRNA

Akce bude celodenní, připravena zábavnou formou a počítáme s účastí škol.

Pedagogická diagnostika a stimulace dítěte – pokračování 

Na podzim 2020 a na jaře 2021 bude opět pokračování vzdělávacího kurzu s Mgr. Jiřinou Bednářovou, speciálním pedagogem a autorkou řady metodických a didaktických materiálů pro práci s předškoláky.
Téma kurzu bude navazovat na posouzení aktuálních schopností a dovedností dítěte ve všech potřebných oblastech, poskytne návazné informace o vývojových souvislostech a principu stimulace funkcí u dítěte ve věku od 3 do 7 let.

Kurz proběhne ve 3 termínech a je na sebe navazující.

Počet míst je omezen. Pro každý stupeň (MŠ, ZŠ) jsou rezervována dvě místa. Počítá se s účastí již přihlášených pedagogů.

O termínech vás budeme včas informovat. 

Lokomoce

V prosinci 2019 proběhl informační workshop pro ředitelky MŠ k projektu Pohyb do MŠ. Realizátorem projektu je Lokomoce, z. s., Slovanské náměstí, Brno a jeho cílem je zavedení každodenního pravidelného cvičení do MŠ. K realizaci tohoto projektu se přihlásily MŠ  Velké Pavlovice, Velké Němčice a Strachotín. První interaktivní seminář se pro pedagogy z těchto MŠ uskutečnil 7. 2. 2020. Další semináře přerušila mimořádná opatření.

 

Projektový tým se těší na setkání s vámi v našem Mikroregionu Hustopečsko.

Bc. Veronika Holečková
manažer projektu
tel.: 603 870 879

www.maphustopecsko.cz