Ve čtvrtek 31.10. byl realizován pod vedením pana Martínka praktický workshop polytechnické výuky pro děti a pedagogy v mateřské škole v Hustopečích. Zúčastnily se i lektorky z Ekocentra Trkmanka, které budou tyto dovednosti předávat dětem a pedagogům přímo v našich mateřských školách. Přednostně v těch, které jsou do projektu zapojeny od června 2019 a získaly soubor pomůcek k její výuce.

Hodnotici_zprava_z_31.10.2019