Upozorňujeme ředitele škol a jejich pedagogy na možnost podání přihlášky do výběrového řízení na členy krajského a oblastních kabinetů Matematika a její aplikace, Český jazyk a literatura,  Informatika a ICT v rámci celorepublikového projektu SYPO – Systém podpory profesního rozvoje ředitelů a učitelů. Cílem je obnovit funkční model metodických kabinetů, zkvalitnit metodickou podporu učitelů, vytvořit platformu pro sdílení zkušeností a pro vzájemnou inspiraci.

Metodické kabinety (MK) začnou pracovat ve třech oborových didaktikách – Matematika, Český jazyk, ICT pilotně (ověření systému MK), po 2 letech vznikne dalších 9 kabinetů. Po skončení projektu budou kabinety pokračovat dál ve své činnosti, udržitelnost kabinetů přejde na kmenové pracoviště NIDV v Brně.

Členy kabinetů budou nejen učitelé příslušného předmětu, ale i zástupce školního poradenského pracoviště (ŠPP). Hledáme pro výše uvedené kabinety zástupce ŠPP (speciálního pedagoga,  výchovného poradce, metodika prevence), který by byl přínosem pro MK z hlediska inkluze. Aprobace nerozhoduje, může se ucházet o členství ve všech třech kabinetech.

Výběrová řízení jsou vypsána na stránkách NIDV, budou probíhat v období druhé půlky února a v průběhu března, ale přihlásit se je možno již nyní. Více v přiložených dokumentech.

Odkaz na výběrová řízení naleznete zde: https://www.nidv.cz/o-nas/volna-mista/1751-vyberova-rizeni-na-cleny-krajskych-a-oblastnich-kabinetu

Dále vás informujeme o možnosti využít od dubna 2019 k bezplatným konzultacím k problematice ICT krajského metodika SYPO, kterým je pro náš kraj Ing. Irena Vajen. Kontakty jsou uvedeny níže. Je zkušeným člověkem z praxe a poradí Vám jak řešit konkrétní problémy, se kterými se potýkáte.

V projektu je v přípravě i systém podpory pro začínající učitele, do něhož budete moci své začínající učitele přihlašovat. Na míru pro ně bude vytvořen vzdělávací program, který bude kombinací prezenční výuky a e-learningu. Tak, aby běžný chod školy byl zatěžován co nejméně. Realizace bude zahájena od září 2019.

S dotazy se můžete obracet přímo na krajského odborného metodika, pana Mgr. Pavla Šreibra. Krajské pracoviště NIDV Brno, Křížová 22, Brno.

Metodik ICT: Ing. Irena Vajen
vajen@nidv.cz
+420 731 770 904

Odborný krajský metodik: Mgr. Pavel Šreibr 
sreibr@nidv.cz
+420 770 171 672