Zveřejňujeme aktuální informace k vyhlášeným výzvám v JMK.

Termín pro podávání žádostí je u všech výzev 15.2. – 1.3.2021 a pro zájemce je konzultantem projektového záměru Ing. Eva Bohutínská: bohutinska@hustopece.cz

Pro školy:

„Preventivní programy škol v roce 2021“

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/12261-506-Dotacni+program+Preventivni+programy+skol+v+roce+2021.aspx

Dotační program pro poskytování dotací v olbasti nevironmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (školy, dobrovolné svazky, neziskovky)

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/12400-506-Program+pro+poskytovani+dotaci+v+oblasti+EVVO+2021.aspx

Pro spolky:

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže 2021

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/12198-506-Rozvoj+materialne+technicke+zakladny+mimoskolnich+zajmovych+aktivit+deti+a+mladeze+v+roce+2021.aspx

Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestáními neziskovými organizacemi (osvětově-vzdělávací programy pro rodiny, celorovní volnočasové aktivity pro děti předškolního věku, aktivity na podporu mezigeneračních vtzahů, Family pointy..)

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/12210-506-%e2%80%9ePodpora+sluzeb+pro+rodiny+poskytovanych+nestatnimi+neziskovymi+organizacemi%e2%80%9c+pro+rok+2021.aspx

Pro sportovní kluby, tělovýchovné organizace:

Podpora sportu

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/12230-506-Podpora+sportu+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2021.aspx

Obce a tělocvičné jednoty:

Podpora přípravy rekonstrukcí historických sportovních zařzení tělocvičných jednot a obcí

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/12211-506-Podpora+pripravy+rekonstrukci+historickych+sportovnich+zarizeni+telocvicnych+jednot+a+obci+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2021.aspx