Aktuality

Co se právě děje v MAP

Publikováno

Workshop Pohyb do MŠ

Pro vedoucí pracovníci mateřských škol pořádáme vzdělávací workshop, jehož slogan zní Lokomoce - pohyb jako prevence. Proč a jak se přihlásit? Zjistit více Leták LOKOMOCE...

Zjistit více
Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.